Druk przestrzenny jest często zwany niezbyt intuicyjnie drukiem 3D, co może surgerować drukowanie kartek z trójwymiarowymi obrazkami, czyli hologramów, a z tym nie ma nic wspólnego.

Drukujemy w technice FDM czyli przy pomocy drukarki, która rozpuszcza cienką plastikową żyłkę i warstwami 'układa' z niej zadane przedmioty. Technika ta pozwala uzyskać dobrą precyzję kształtu tworzonego przedmiotu, a jednocześnie nie wymaga wyprodukowania formy wtryskowej dedykowanej do każdego elementu, która sama w sobie jest droga i czasochłonna w wykonaniu.